• Home
  • /IT monitorings

IT monitorings

Svarīgs priekšnoteikums sekmīgai IT infrastruktūras pārvaldībai ir efektīvi ieviests Monitornga risinājums. Lai arī nozarē tiek pielietoti dažādi monitoringa risinājumi, to funkcionālās iespējas ir ir līdzīgas. Svarīgākās no tām būtu:

  • Iespēja saņemt paziņojumus par esošu vai potenciālu problēmu;
  • Iespēju apskatīt uzraugāmo IT elementu statusu reāllaikā;
  • Iespēja apskatīt veiktspējas datus (tekošos un vēsturiskos);
  • Iespēju apskatīt paziņojumu / statusu vēsturi;
  • Iespēja apskatīt monitornga paneļa datus no WEB saskarnes, datora vai mobilā telefona aplikācijas.

 

Monitoringa risinājumu iespējams ieviest lokāli (klienta infrastruktūrā) vai arī to nomāt.