• Home
  • /GDPR atbilstības novērtējums

GDPR atbilstības novērtējums

GDPR atbilstības novērtējums ir nepieciešams lai izpildītu Personu datu aizsardzības regula (GDPR) prasības, kas attiecas uz ikvienu uzņēmumu, kas strādā ar fizisko personu datiem. Tās galvenais mērķis – palielināt ikviena uzņēmuma datu subjekta kontroli un aizsardzību pār saviem datiem. Regula stāsies spēkā jau 2018.gada 25.maijā.

GDPR atbilstības novērtējums

Palīdzēsim Jums veikt GDPR atbilstības novērtējumu un izvēlēties visizdevīgāko Jums risinājumu, pielāgot to uzņēmuma prasībām un ieviest ikdienas darbībā.