• Home
  • /Dokumentācijas sakārtošana

Dokumentācijas sakārtošana

IT infrastruktūras dokumentācijas izstrāde, kas sevī ietver IT infrastruktūras elementu fizisko un loģisko atspoguļojumu.

  • Tīkla topoloģija;
  • Risinājumu arhitektūra;
  • IT sistēmas konfigurācija;
  • Instrukcijas un procedūras;
  • IT sistēmu darbības nepārtrauktības plāni.

Dokumentācijas detlalizācijas pakāpe tiek saskaņota ar klientu.